Kalama

23. Present tense + singular pronoun te + verb

E lava ke ke fa’u, tohi mo lea faka-Tonga ‘o ngāue’aki ‘a e  fa’unga sētesi, pe kupu’i lea (phrase pe feleisi) pe kupu’i sētesi (clause pe koloasi) ko ‘eni’. Kamata’aki ‘a e  lea faka’ilonga taimi koeni pe lolotonga ko e ‘oku  hoko ai e polonauna toko taha ko e te pea hoko mai ai ha veape.  Hangē ko ‘eni: ‘Oku’ te faka’amu. Kiliki ‘i he hokonga ope ‘i lalo’ ki he ngaahi fakamatala mo ha ‘ekisasaisi ke ne toe fakamaama ange ‘a e fakakaukau ‘oku fakamatala’i ko ‘eni’.

Kiliki heni ki he fakiikiiki: Lea faka’ilonga taimi, Veape, ‘EtiveapeEtisekitivi, ‘ĀtikoloNauna   Peleposisini

 

You can create, write, and speak in Tongan using this sentence or phrase or clause structure. Start by placing the sign of present tense  ‘oku before the preposed singular te followed by a verb. For example: ‘Oku’ te faka’amu. In English: I wish. The Tonga pronouns te and ou can both be used as the same as the English pronoun I .  Click the links below for more exercises on this topic and some important information about the Akoola courses.