Kalama

32. Perfect tense + singular te + verb

E lava ke ke fa’u, tohi mo lea faka-Tonga ‘o ngāue’aki ‘a e  fa’unga sētesi, pe kupu’i lea (phrase pe feleisi) pe kupu’i sētesi (clause pe koloasi) ko ‘eni’. Kamata’aki ‘a e lea faka’ilonga  taimi haohaoa  ko e kuo  ‘i mu’a ‘i he polonauna toko taha ko e te pea hoko mai ai ha veape.  Hangē ko ‘eni: Kuo’ te palōmesi. Kiliki ‘i he hokonga ope ‘i lalo’ ki he ngaahi fakamatala mo ha  ‘ekisasaisi ke ne toe fakamaama ange ‘a e fakakaukau ‘oku fakamatala’i ko ‘eni’.

Kiliki heni ki he fakiikiiki: Lea faka’ilonga taimi, Veape, ‘EtiveapeEtisekitivi, ‘ĀtikoloNauna   Peleposisini

 

You can create, write, and speak in Tongan using this sentence or phrase or clause structure. Start by placing the past sign o perfect kuo before the preposed singular pronoun te followed by a verb. For example: Kuo’ te palōmesi. In English: I have promised. The pronoun u can be used to replace the pronoun te in this sentence structure. Click the links below for more exercises on this topic and some important information about the Akoola courses.