Kalama

35. Perfect tense + singular pronoun ke + verb

E lava ke ke fa’u, tohi mo lea faka-Tonga ‘o ngāue’aki ‘a e  fa’unga sētesi, pe kupu’i lea (phrase pe feleisi) pe kupu’i sētesi (clause pe koloasi) ko ‘eni’. Kamata’aki ‘a e lea faka’ilonga  taimi haohaoa ko e kuo  ‘i mu’a ‘i he polonauna singkulā pe toko taha ko e ke pea hoko mai ai ha veape.  Hangē ko ‘eni: Kuo’ ke mohe. Kiliki ‘i he hokonga ope ‘i lalo’ ki he ngaahi ‘ekisasaisi ke ne toe fakamaama ange ‘a e fakakaukau ‘oku fakamatala’i ko ‘eni’.

 

Kiliki heni ki he fakiikiiki: Lea faka’ilonga taimi, Veape, ‘EtiveapeEtisekitivi, ‘Ātikolo, Nauna   Peleposisini

You can create, write, and speak in Tongan using this sentence or phrase or clause structure. Start by placing the sign of perfect tense kuo before the singular pronoun ke followed by a verb. For example: Kuo’ ke mohe. In English: You have slept. Click the links below for more exercises on this topic and some important information about the Akoola courses.